Familieopstellingen

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk?

Tijdens een opstelling worden personen opgesteld in de ruimte. Deze personen representeren familieleden van de cl´ent die de vraag ingebracht heeft. Ze worden willekeurig gekozen uit de overige deelnemers, en stellen zich zo in dienst van het systeem van de inbrenger van de vraag.

In de opstelling ervaren de plaatsvervangers emoties van familieleden of andere belangrijke personen. Zo ontstaat een nieuw beeld dat een diepe impuls kan geven aan een veranderingsproces of aanvaarding in de vraag die de opsteller had.

Je hoeft hier zelf niks voor te doen of kunnen; je gaat als vanzelf in de energie van het geheel mee! Een prachtige ervaring voor zowel de opsteller als de representant. á