Mediumschap

• Consulten Mediumschap

• Familieopstellingen

• Huiskameravond readingen

• Reincarnatie of regressie consult

• Energetisch reinigen van huizen